Strona poświęcona ruderom, podumarłym, rozsypującym się konstrukcjom budowlanym. Dokumentalizacja starego miasta. Fotografia starej architektury.